Privacy Policy

Privacy verklaring

Dropp gaat zorgvuldig om met jou, je pakketten en je privacy.

Hieronder staat hoe wij jouw gegevens opslaan en gebruiken. Ook staat er hoe je de gegevens kan laten verwijderen, wijzigen of inzien.

Privacyverklaring Dropp.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als Dropp omgaan met uw persoonsgegevens als klant van Dropp, het gebruik van de diensten en voorzieningen en uw bezoek aan onze pakketpunten.

We hechten veel waarde aan uw privacy. We behandelen en beveiligen uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg.

  1. Wie is Dropp?


Dropp is een organisatie die de bezorging van pakketten in de buurt zo duurzaam en efficiënt mogelijk organiseert.

Wij zijn gevestigd in Amsterdam, Haarlemmerweg 525, 1055 PL. Ons KvK nummer is 81876637.

  1. Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Cookies en vergelijkbare technieken. 

Om het gebruik te meten van www.dropp.amsterdam, inclusief haar subdomeinen, en websites uitgegeven in samenwerkingsverbanden met de Dropp, gebruiken wij Google Analytics. Dit is privacyvriendelijke ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden daarmee onder meer bij hoe gebruikers onze websites gebruiken, welke pagina`s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser ze gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen wij bezoekersstatistieken opstellen. Het laatste cijfer van uw IP-adres hebben wij afgeschermd en het delen van gegevens naar Google is uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe komt Dropp aan uw persoonsgegevens?

Dropp kan uw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld als u gegevens invoert wanneer u zich inschrijft voor een abonnement of online een product aanvraagt, als u een pakketpunt bezoekt of gebruik maakt van onze voorzieningen, wanneer u met ons communiceert of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

  1. Voor welke doeleinden verzamelen en gebruiken we uw gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens;

Hierna volgt meer informatie over een aantal specifieke doeleinden en over de grondslagen op basis waarvan we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

Statistisch onderzoek

We gebruiken de resultaten van de onderzoeken om onze dienstverlening en voorzieningen te evalueren en te optimaliseren. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd.

Gericht marketing

Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief met aanbiedingen of informatie over onze service toe te zenden. U kunt zich altijd weer afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door de instructies in de nieuwsbrief te volgen of een mail te sturen naar info@dropp.amsterdam.

Grondslagen

We verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming (zoals voor de nieuwsbrief), om uw abonnement uit te voeren, om te voldoen aan wettelijke plichten die op ons rusten, voor de vervulling van onze publieke taken of voor ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde.

U mag uw toestemming ieder moment intrekken door een email te sturen naar info@dropp.amsterdam. Als u uw toestemming intrekt of als u weigert om gegevens te verstrekken die we nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren of te voldoen aan onze wettelijke plichten, dan kunt u mogelijk geen of alleen beperkt gebruik maken van onze services.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Bij de levering van onze diensten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers. Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van uw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot uw gegevens en te handelen volgens onze instructies.

5. Andere omgevingen

Onze website kan links bevatten naar omgevingen van derden, zoals IDEAL, Mastercard, Visa en SEPA. Als u deze links volgt, verlaat u onze omgeving. Hoewel we deze derden met veel zorg hebben gekozen, aanvaardt Dropp geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die derden. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring van de derden raadplegen (indien aanwezig).

6. Beveiliging en bewaartermijn

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. 

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren we de volgende bewaartermijnen;

7. Inzage, correctie en verwijdering en dataportabiliteit

Op grond van toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben uw persoonsgegevens in te zien, bij Dropp op te vragen om persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of een deel van uw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen tegen de verwerking. Als u toestemming heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben uw persoonsgegevens te verwerken. 

Voor uitoefening van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar Dropp, Haarlemmerweg 525, 1055 PL Amsterdam, Nederland, onder vermelding van uw naam en adres. We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te controleren. 

8. Wijzigingen

Dropp kan deze privacyverklaring wijzigen. Als u een account heeft, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld van een wijziging. In alle andere gevallen raden wij aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Bij belangrijke wijzigingen zullen we een duidelijke melding maken op www.drop.amsterdam

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op {26-05-2021}.

9. Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Dropp.

T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Haarlemmerweg 525 ,1055 PL Amsterdam, Nederland

Wij hopen dat wij al uw vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Open chat
Hallo, stel hier al je vragen aan ons